Integritetspolicy

1. OM HANDLA I WEBBPLATSEN

På infravarm, del av
bolaget InfraVivo AB med org.nr 559347-8950 infraVivo
AB bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och
värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling
av dina Personuppgifter.

Det är InfraVivo AB:s målsättning att följa
alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här
integritetspolicyn förklarar vilken slags information InfraVivo AB samlar in
samt varför och hur InfraVivo AB behandlar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och
skyddar dina personuppgifter och den förklarar dina rättigheter i förhållande
till InfraVivo AB angående behandlingen av dina personuppgifter.

När du besöker vår Webbplats, använder våra
tjänster eller handlar hos oss samlar InfraVivo AB in dina personuppgifter och
behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt
att du läser och förstår integritetspolicyn innan du handlar hos oss eller
använder InfraVivo AB:s tjänster såsom de definieras nedan. Vi kan inte
administrera ditt köp, prenumerationer eller andra tjänster som du valt hos InfraVivo
AB om vi inte behandlar dina personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet.

När vi nämner våra Samarbetspartners i denna
integritetspolicy menar vi bolag som godkänts av InfraVivo AB och som har
ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla sina produkter och
tjänster via Webbplatsen. När vi nämner Webbplatsen menar vi InfraVivo AB.se
och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Vissa sidor på Webbplatsen kan innehålla
länkar till webbplatser från tredje part och sådana webbplatser kan länka till
Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. InfraVivo AB är
inte ansvarigt för tredje parters verksamhet, deras behandling av dina
personuppgifter eller deras informationsrutiner. Om du följer en länk till
någon av dessa webbplatser från tredje part bör du observera att de har sin
egen integritetspolicy som du bör kontrollera innan du skickar några
personuppgifter till dem.

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Denna integritetspolicy beskriver hur vi
samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som
nämnts ovan är InfraVivo AB personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer
alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners
integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation
2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella
ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller
kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

För insamling, hantering och lagring av
information som inhämtas via cookies och andra tekniska lagringsmedel hänvisas
till avsnitt 5”Om Cookies”nedan.

2.1 Vilka personuppgifter samlar vi in och
varifrån?

2.1.1 Kunder, prenumeranter och
tävlingsdeltagare

På Webbplatsen kan du handla varor och
tjänster direkt från InfraVivo AB.se och/eller från InfraVivo AB:s
Samarbetspartners som valt att sälja sina varor och tjänster via Webbplatsen.
När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med InfraVivo AB eller med
någon av InfraVivo AB:s Samarbetspartners. För att vi ska kunna administrera
dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt
för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till
oss.

De personuppgifter som InfraVivo AB samlar in
och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och
e-postadress;

leverans- och faktureringsinformation, betal- och
kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp
eller leverans av produkt eller tjänst;

användarnamn och lösenord till våra tjänster;

köp-, betal- och orderhistorik;

annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser
eller erbjudanden;

annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela
med dig av via vår Webbplats eller via annan kontakt med oss; och/eller
IP-adress.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från
följande källor:

Webbplatsen,
t.ex. när du beställer en vara eller tjänst, väljer att prenumerera på
vårt nyhetsbrev, deltar i någon av våra tävlingar eller när du kontaktar
oss via e-post;

våra Samarbetspartners;

genomavtal eller annan affärskontaktom du är kontaktperson
för någon av våra avtalspartners; eller

genomcookies(se mer under avsnitt 5”Om Cookies”nedan).

2.2 Varför och med vilken laglig grund
behandlar vi dina personuppgifter?

2.2.1 Kunder och besökare på vår marknadsplats

InfraVivo AB behandlar kunders personuppgifter
inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

Fullgörande av köpeavtal: Vi
behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt köp av varor och
tjänster, för att leverera dessa, för att genomföra betalning och för att
ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som InfraVivo AB
tillhandahåller.

Uppfylla rättslig skyldighet: Vi
behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på
grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen
och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar
fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorik för att
du ska kunna reklamera ett köp.

Berättigat intresse:

Vi har ett intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra
våra tjänster och Webbplatsen för att kunna erbjuda våra kunder och
medlemmar den bästa möjliga upplevelsen och kunna erbjuda service på
Webbplatsen. Vi behandlar därför dina personuppgifter för att kunna
tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra InfraVivo AB:s
tjänster för våra kunder och för besökare på marknadsplatsen. För detta
ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder
(t.ex. ålder och köphistorik) och sorterar in kunder i olika segment för
att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål.
Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna spara
produkter i varukorgen och på din önskelista.

Vihar ett intresse av att vårda och administrera vår relation med
dig, utveckla och anpassa vårt erbjudande till dig samt utveckla vår
marknadsföring i syfte att öka intresset för InfraVivo AB:s och våra
Samarbetspartners produkter och tjänster. Vi behandlar därfördin
köphistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden
avseende likartade produkter till dig.

Ovanstående behandlingar som baseras på InfraVivo
AB:s berättigade intresse utförs dock bara under förutsättning att sådant
berättigat intresse väger tyngre än dina och andras intresse av skydd för den
personliga integriteten. Du kan alltid invända mot ovanstående behandlingar (se
mer om detta under avsnitt 3 ”Dina rättigheter” nedan).

2.2.2 Prenumeranter

Prenumeranter av nyhetsbrev

InfraVivo AB behandlar din köphistorik och din
e-postadress i syfte att skicka HnadlaiEksjö:s nyhetsbrev med personanpassade
erbjudanden, rabattkoder och information om relevanta kampanjer från InfraVivo
AB och våra Samarbetspartners till dig. För detta ändamål analyserar vi dina
personuppgifter på en aggregerad nivå.

Fullgörande av avtal:Om du valt att få nyhetsbrev från oss behandlar vi dina personuppgifter
med stöd av vårt avtal om prenumeration av nyhetsbrev.

Fullgörande av avtal:Om du registrerat prisbevakning på Webbplatsen behandlar vi dina
personuppgifter med stöd av vårt avtal om prisbevakning för de varor och
tjänster som du registrerat på Webbplatsen.

2.2.3 Medlemmar i InfraVivo AB

Syftet med att vara medlem i InfraVivo AB är
att du ska få personliga erbjudanden, utvalda generella medlemserbjudanden och
en anpassad köpupplevelse. Det innebär att vi kommer se till att du får
anpassade notiser om prisändringar, anpassade nyheter, inbjudningar till
kampanjer och event och produktrekommendationer och för detta ändamål behandlar
vi dina personuppgifter. Vanligtvis kommunicerar vi med våra medlemmar via
e-post, sms och på Webbplatsen men vi kan även komma att kommunicera med dig
som medlem genom brev. Därför är det viktigt att du som medlem håller dina
personuppgifter som är angivna på Mina sidor uppdaterade. Du kan när som helst
logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter.

InfraVivo AB behandlar dina personuppgifter
inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

Fullgörande av avtal om medlemskap:

Vi behandlar dina personuppgifter för att upprätta ditt
medlemskonto på Mina sidor och skapa dina användaruppgifter, för att
säkerställa att du är privatperson och över 18 år, för att tillhandahålla
dig möjligheten att se din order- och köphistorik samt för att hantera
dina inställningar och val. Vi behöver även behandla dina personuppgifter
för att du ska kunna spara produkter i varukorgen och på din önskelista.

Vi behandlar ditt personnummer för att uppdatera dina
adressuppgifter, för att säkerställa att eventuella värdehandlingar
skickas till rätt person samt för att kunna upprätthålla en god kund- och
registervård.

Vi behandlar din e-postadress och dina val av bevakade produkter
och tjänster för att informera dig om prisändringar i enlighet med de
anpassade prisbevakningar som du registrerat för varor och tjänster på
ditt medlemskonto.

Vi behandlar din köphistorik och din e-postadress för att skicka
nyhetsbrev med personanpassade erbjudanden, rabattkoder och information om
relevanta kampanjer från InfraVivo AB och våra Samarbetspartners till dig.
För detta ändamål analyserar vi även dina personuppgifter på en aggregerad
nivå.

Personliga produkter: InfraVivo AB tillhandahåller erbjudanden om
”Personliga produkter” i sina e-postutskick som motsvarar det som på
Webbplatsen visas under ”Du kanske också gillar” och ”Rekommenderat för
dig”. För detta ändamål analyserar vi din köp- och din klickhistorik, vad
du lagt i din varukorg, ålder och övriga val du har gjort på Webbplatsen
för att InfraVivo AB ska kunna erbjuda dig relevanta produkter. Analysen
görs främst på en aggregerad nivå men kan även göras på individnivå för
att kunna lämna ännu bättre och personanpassade erbjudanden framtagna just
för dig.

Berättigat intresse:Vi har
ett intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster
och Webbplatsen för att kunna erbjuda våra medlemmar den bästa möjliga
upplevelsen och kunna erbjuda service på Webbplatsen. Vi kommer därför att
sammanställa våra medlemmars personuppgifter på en aggregerad nivå för att
kunna utveckla Webbplatsen.Behandlingar som baseras på InfraVivo ABs:s
berättigade intresse utförs dock bara under förutsättning att sådant
berättigat intresse väger tyngre än dina och andras intresse av skydd för
den personliga integriteten. Du kan alltid invända mot denna behandling
(se mer om detta under avsnitt 3”Dina rättigheter”nedan).

2.2.4 Tävlingsdeltagare

InfraVivo AB behandlar dina personuppgifter om
du deltar i en tävling organiserad av InfraVivo AB för det

ändamål och den lagliga grund som anges nedan.

Samtycke:Om du har valt att delta i en tävling
behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke för att kunna
administrera tävlingen, vilket innebär att utse vinnare och förmedla
vinsterna. Vi kommer även att kontrollera vinnarens ålder.Du kan när som helst
återta ditt samtycke att delta i tävlingen,(se mer om detta under avsnitt
3”Dina rättigheter”nedan).

Berättigat intresse:Om du
kontaktar InfraVivo AB:s kundtjänst med frågor eller synpunkter rörande en
tävling kommer InfraVivo AB att behandla dina personuppgifter för att
kunna fullfölja kontakten med dig.

2.3 Lagring av personuppgifter

InfraVivo AB vidtar alla rimliga åtgärder för
att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina
personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag
eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av
oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

Kunder: Om du köpt en vara på vår Webbplats
sparas dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer,
e-post samt betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med
beställning av varor och tjänster i två år eller så länge som krävs för
att InfraVivo AB eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet
med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller
serviceåtaganden. Detta gäller inte om vi behöver spara dina
personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Prenumeranter av nyhetsbrev:Om du
anmält dig som prenumerant på InfraVivo AB:s nyhetsbrev så sparas dina
personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från att erhålla
nyhetsbrev.

Prenumeranter av prisbevakningar på Webbplatsen:Om du anmält dig som prenumerant på prisbevakningar av varor och
tjänster på Webbplatsen sparas dina personuppgifter i högst ett år om
ingen prisändring sker. Om det sker en prisändring inom ett år fortsätter
bevakningen att vara aktiv och förlängs med ett år i taget från det datum
som det senaste meddelandet om prisändring skickats ut till din
registrerade e-postadress. Du kan när som helst välja att avregistrera dig
från en prisbevakning genom att klicka på den länk som medföljer i den
e-post som går ut med information vid en prisändring, genom att logga in
på ditt användarkonto på Webbplatsen eller genom att kontakta InfraVivo
AB:s kundtjänst och meddela att du önskar få dina personuppgifter
raderade.

Medlemmar:Om du
registrerat dig som medlem på InfraVivo AB.se: sparas dina personuppgifter
till dess att du avregistrerar dig men senast tre år efter senaste
aktivitet om InfraVivo AB inte behöver uppgifterna av annan anledning
enligt nedan.

Tävlingsdeltagare:Om du
har samtyckt till att InfraVivo AB behandlar dina personuppgifter i
samband med tävlingsdeltagande sparar vi dina personuppgifter så länge det
är nödvändigt för att administrera tävlingen. När vi inte längre behöver
personuppgifterna för att administrera tävlingen kommer de att raderas. Du
kan när som helst återkalla ditt samtycke till att delta i tävlingen genom
att kontakta InfraVivo AB:s kundtjänst.

Kommunikation: Om
du har kontakt med InfraVivo AB, t ex via e-post med kundtjänst, lagras
dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja
kontakten.

Rättslig skyldighet: InfraVivo
AB sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, kundklubbsinformation,
köphistorik, betalningsuppgifter och dina kontakter med kundtjänst) så
länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.

Direktmarknadsföring: Vi
kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp
till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess
motsätter dig sådan direktmarknadsföring.

När InfraVivo AB inte längre har skäl att
behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina
personuppgifter att raderas.

2.4 Överföring av personuppgifter

2.4.1 Kunder, prenumeranter och medlemmar

Information om våra kunder är en viktig del av
InfraVivo AB:s verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi
överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. InfraVivo
AB iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

Samarbetspartners:Våra
Samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter i den mån det är
nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt köpet
gentemot dig eller för att fullgöra sina skyldigheter om du valt att
använda deras tjänster genom vår Webbplats. Det anges tydligt när en
Samarbetspartner är involverad i ditt köp.

Rättsliga skyldigheter:Vi
kommer att dela med oss av användarkonton och personuppgifter när vi anser
att det krävs för att InfraVivo AB ska agera i enlighet med tillämplig
lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda
rättigheter, egendom, InfraVivo AB, våra användare eller andra. Detta
inkluderar utbyte av information med andra bolag och organisationer för
bedrägeribekämpning och kreditriskminskning. Detta innebär inte under
några omständigheter att InfraVivo AB säljer, hyr ut eller delar
personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna
integritetspolicy.

Företagstransaktioner:Om
hela eller delar av InfraVivo AB:s verksamhet säljs eller integreras med
annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare,
eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens
nya ägare.

Cookies och andra liknande tekniker:Om du tillåter cookies och andra liknande tekniker när du besöker
vår Webbplats och genomför köp eller är medlem i vår kundklubb kan de
uppgifter vi samlar in om hur du använder Webbplatsen komma att samlas in
med hjälp av cookies och andra liknande tekniker. Om du är kund kan denna
information användas till kundsegmentering och för marknadsföring och
annonsering på Webbplatsen. För de ändamål som anges ovan i punkterna
2.2.1–2.2.3 delas denna information med våra samarbetspartners för sociala
medier, annonsering och analysering.

3. Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut
information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur
dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt
kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter
kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till din begäran.

Rätt till rättelse

InfraVivo AB vill säkerställa att dina
personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra
dina personuppgifter i på Mina sidor om du har registrerat konto, annars är du
välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Rätt till radering

Du kan när som helst begära att vi tar bort
personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på
Webbplatsen. InfraVivo AB kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna
om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på
annat sätt behandlas. Detta kommer InfraVivo AB även att göra när du
återkallar ditt samtycke till behandlingen.

Rätt att återta samtycke

Om behandling baseras på ditt samtycke har du
rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av
dina personuppgifter. Om du tar tillbaka ditt samtycke upphör vi med
behandlingen.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av
behandling och rätt till begränsning

Du har alltid rätt att invända mot behandling
av dina personuppgifter som bygger på en intresseavvägning, det vill säga
behandling med stöd av InfraVivo AB:s berättigade intresse och du har även rätt
att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka
erbjudanden baserade på din köphistorik (direktmarknadsföring). Om du invänder
mot sådan behandling kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen och
kommer bara behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller
försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall
du har lämnat ditt samtycke.

Vidare har du rätt att kräva att InfraVivo AB
begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall. Om du anser att
personuppgifterna vi behandlar inte är korrekta kan du begära en begränsad
behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida
personuppgifterna är korrekta. Om du har invänt mot behandling som sker med
stöd av en intresseavvägning kan du begära begränsad behandling under den tid
vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre
än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Du kan inge ett klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att InfraVivo AB:s behandling av dina
personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

4. Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter
behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av
dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska
och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet
av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

InfraVivo AB använder sig även bl.a. av Secure
Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via
Internet. Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i
inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid
behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även
envägskryptering.

5. Om Cookies

För att kunna leverera våra tjänster med
högsta möjliga kvalitet använder sig InfraVivo AB av s.k. cookies och liknande
tekniska lagringsmedel på Webbplatsen.

I samband med att du besöker Webbplatsen för
första gången får du en fråga om du samtycker till vår användning av cookies.
Detta samtycke lämnas i enlighet med lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation. Du kan när som helst ta bort cookie från din webbläsare och
justera dina inställningar för användningen av cookies.

6. Ändringar i integritetspolicyn

InfraVivo AB förbehåller sig rätten att göra
ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning
ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör
därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om
att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi
dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig
på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan
personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att
ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

7. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna
integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma
eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter,
vänligen kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett e-postmeddelande till
adressen som anges nedan.

InfraVivo AB

E-post: info@infravivo.com