Vanliga Frågor

Hur många kvadratmeter bostadsyta kan jag värma upp med ett IR-värmeelement?

Det beror inte enbart på kvadratmeterstorleken, utan också på rumshöjd, orientering, befintlig värmeisolering och utomhustemperatur, vilka och hur många IR-värmeelement du behöver. Följande erfarenhetsvärden är en grov vägledning för en byggnad med modern värmeisolering:

 Värmebehovstabell

Värmeffekt Dimensioner på värmeelementet Rumstorlek
210 W 600 x 400 mm 2-3 kvm
250 W 900 x 350 mm 3-4 kvm
400 W 700 x 600 mm 7-8 kvm
500 W 900 x 600 mm 11-12 kvm
320 W 1200 x 350 mm 7-8 kvm
500 W 1300 x 400 mm 11-12 kvm
600 W 1100 x 600 mm 13-14 kvm
700 W 1200 x 600 mm 16-18 kvm
900 W 1400 x 600 mm 20-22 kvm
1400 W 2000 x 800 mm 26-28 kvm

Kan man få en elektrisk stöt vid glasbrott?

Nej. Även vid glasbrott hålls skivorna ihop genom helomfattande limning
av det redan dubbelisolerade kolfiberduken. Dock bör du dra ut kontakten
omedelbart av säkerhetsskäl vid glasbrott!

Hur varm blir ytan på IR-värmeelementet?

Maximal yttemperatur är cirka 95° C för glasvärmare och 105° C för
metallvärmare. Det finns ingen brännskaderisk vid kortvarig beröring av IR-värmeelementet.

Skapar IR-värmeelementet elektrosmog?

Det magnetfält som skapas av IR- värmeelement är svagare än fältstyrkan hos en vanlig glödlampa.

Får jag täcka över IR-värmeelementet?

Det rekommenderas inte att täcka över värmeelementet då det kan påverka
dess effektivitet och säkerhet.

Kan IR-värmeelementet monteras nära en dusch eller badkar?

IR-värmeelementen är stänksäkra (IPX 2) enligt TÜV-certifiering, vilket gör dem lämpliga för montering i badrum. Tänk på att hålla ett säkerhetsavstånd på 60 cm från närmaste vattenkälla.

Vad bör jag tänka på vid installation och användning av IR-värmeelement?

Installationen är enkel: borra hål, häng upp värmaren, anslut till termostat. Observera att automatisk styrning, som t.ex. en termostat, inte ingår i leveransen.

Finns det slitagedelar i IR-värmeelement?

Nej, det finns inga slitagedelar. IR-värmeelement kräver därför inget
underhåll som t.ex. luftvärmepumpar.

Vilka certifieringar har IR-värmeelement?

IR-värmeelement är certifierade av TÜV Süd med TÜV/GS säkerhetstecken.
CE-märkningen bekräftar att produkten uppfyller gällande europeiska direktiv.

Vad är konvektion?

Konvektion är uppvärmning av omgivande luft, som hos en konventionell
radiator. IR-värmeelement skapar dock minimal konvektion, vilket resulterar i
mindre dammpåverkan och jämnare värmedistribution.

Hur mycket värmestrålning producerar IR?

IR-värmeelement producerar ungefär 70% värmestrålning och endast 30%
konvektion. Effektiviteten är nästan 100%, vilket innebär att nästan all använd
elektricitet omvandlas till värme.

Hur fungerar IR-värmeelement?

Värmen genereras av elektriskt ledande kolfiber som är placerade bakom
en glasskiva eller metallplatta. När spänning appliceras värms fibrerna och
avger behaglig infraröd strålning.

Vad är infraröd strålning?

Infraröd strålning transporterar energi genom elektromagnetiska vågor.
Denna strålning värmer upp kroppar den träffar, oberoende av omgivande luft.
Exempel på naturliga källor till infraröd strålning inkluderar solen och öppna
eldar.